Onze diensten

Topografische metingen

NEMEX is uw betrouwbare en flexibele partner op het gebied van topografische metingen. Onze landmeetkundigen zijn allen zeer ervaren en werken met de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur en technologieën. Onze service omvat niet enkel het opleveren van de meest nauwkeurige meetresultaten, wij dragen er zorg voor dat uw projecten en werkzaamheden met de hoogste kwaliteit worden afgerond.

NEMEX is uw partner in landmeten voor

 • Situatie- en detailmetingen
 • Hoogtemetingen
 • GPS-metingen
 • GIS-metingen

NEMEX is uw partner in landmeten voor

 • Kadastrale werkzaamheden
 • Deformatiemetingen
 • Terreinmetingen
 • En meer,,,

Uitzetten & maatvoeren

Het uitzetten en inmeten van maatvoering behoort tot een van de voornaamste specialiteiten van NEMEX. Onze maatvoerders beschikken over geavanceerde apparatuur voor de meest uiteenlopende (bouw)projecten. Onze flexibiliteit en expertise behoren tot onze voornaamste kracht. De jarenlange ervaring van onze gespecialiseerde maatvoerders staat garant voor de hoogste kwaliteit. We hebben de beschikking over een zeer gedreven team dat zich constant blijft ontwikkelen en verbeteren. Uiteraard verzorgen wij maatwerk voor ieder project. In zorgvuldig overleg met u bepalen we de juiste aanpak. NEMEX heeft zich binnen de maatvoering in de bouw bewezen als nauwkeurige en daadkrachtige partner waarbij de behoeften van de opdrachtgever te allen tijde centraal staan.

NEMEX is uw partner in maatvoering voor

 • Maatvoeren en uitzetten
 • Grondslagmetingen
 • Controlemetingen

NEMEX is uw partner in landmeten voor

 • Deformatiemetingen
 • Peil & NAP metingen
 • Monitoren
 • En meer...

Industriële metingen

NEMEX is uw betrouwbare en nauwkeurige partner op het gebied van industriële metingen met de hoogste nauwkeurigheid. Industriële metingen worden toegepast voor het inmeten van bestaande productielijnen, het herinrichten van beschikbare ruimte voor bijvoorbeeld het realiseren van een nieuwbouw project, maar ook het bepalen van de scheefstand van bepaalde objecten en het uitzetten van stramienlijnen. Onze meetspecialisten beschikken over jarenlange ervaring en een grote hoeveelheid specialistische kennis. Met behulp van onze hoogstaande meetapparatuur leveren wij u een meetresultaat op maat. Al onze metingen worden systematisch en met grote precisie verricht en leveren accurate resultaten op. Voor industriële metingen met de hoogste nauwkeurigheid, NEMEX is uw partner.

NEMEX is uw industriële meting partner voor

 • Inmeten bestaande productielijnen
 • Inventariseren van beschikbare ruimte
 • Uitzetten van stramienmaten

NEMEX is uw industriële meting partner voor

 • Actualiseren van terrein- en gebouwtekeningen
 • Peil & NAP metingen
 • En meer...

Leidingregistratie

Nederland wordt op het gebied van infrastructuur, zowel boven- als ondergronds, steeds voller. Het belang van nauwkeurige en correcte gegevens betreffende onze ondergrondse infrastructuur neemt toe. NEMEX is in staat zowel nieuw gelegde als reeds bestaande netwerken digitaal in te meten. Wij brengen de volledige ondergrondse infrastructuur in kaart zodat er geen onnodige schade wordt aangericht in het omliggend netwerk van elektra, gas, water, telefoon, kabel en riool. Ons team heeft reeds vele jaren ervaring in zowel het inmeten van de ondergrondse netwerken als het verwerken van deze meetgegevens. Wij voorzien u van een meetoplossing op maat. Voor zowel grote als kleine leidingregistraties, NEMEX is uw partner.

NEMEX is uw partner in leidingsregistratie voor

 • Leidingsregistratie bestaande kabels en leidingen
 • Leidingsregistratie nieuwe kabels en leidingen
 • Peil & NAP metingen

NEMEX is uw partner in leidingsregistratie voor