Bel 0413 300 607 | E-mail info@nemex.nl

Wie wij zijn

Algemeen

NEMEX is een landmeetkundig ingenieursbureau gevestigd in Heeswijk-Dinther. Het bedrijf is in 1998 opgericht met de intentie een stabiel en flexibel landmeetkundig partner te zijn voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. In twintig jaar tijd is er hard gewerkt aan de opbouw van specialistische kennis en ervaring betreffende een groot aantal (traditionele) landmeetkundige disciplines.

Naast de gangbare landmeetkundige diensten is NEMEX zich actief gaan richten op het inmeten van de ondergrondse infrastructuur, het maatvoeren en uitzetten en sinds een aantal jaar het 3D (laser) scannen.

Onderscheidene kracht

NEMEX beschikt over zeer ervaren en goed opgeleid team met grote hoeveelheden specialistische kennis. Wij dagen onze specialisten graag uit, waardoor we iedere dag meer leren en zo onze kennis blijven vergroten. Wij zijn met name getraind in het proactief meedenken en handelen waardoor we voor iedere opdrachtgever het gewenste resultaat kunnen leveren. 

Onze opdrachtgevers en medewerkers beschrijven NEMEX als: flexibel, oplossingsgericht denkend, deskundig en kwalitatief hoogwaardig.

Werkwijze

NEMEX heeft sinds haar oprichting veel ervaring op gedaan in een grote verscheidenheid aan werkvelden. Hierdoor zijn onze specialisten zich ervan bewust dat geen enkele opdracht hetzelfde is en dat ieder project een eigen aanpak vereist. Bij NEMEX gaan we projectmatig te werk en wordt er bij aanvang van een project bekeken welke werkwijze het best past bij die specifieke opdracht. In deze fase denken onze specialisten proactief mee en voorzien de opdrachtgever waar nodig van advies. 

Tijdens de gehele doorloopfase van het project blijven onze medewerkers alert op verbeteringen zodat de gehanteerde werkwijze waar nodig tijdig aangepast kan worden. Ieder project wordt toegewezen aan een meetspecialist welke gedurende het hele traject zal fungeren als aanspreekpunt. Op deze wijze houden wij onze  lijntjes kort en sluit onze service te allen tijde aan bij uw wensen.

Werksfeer

NEMEX is een organisatie met een informele maar professionele werksfeer. Transparantie en klantgerichtheid kenmerken het bedrijf. Zowel intern als extern streven we naar een zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk manier van werken. De werkruimtes zijn open en ruim opgezet om het teamgevoel te versterken. 

Werknemers worden geacht elkaar waar nodig te ondersteunen en te voorzien van advies. Het zogenaamde ”sparren” is hierbij van groot belang.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

NEMEX is zich bewust van haar rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt in toenemende mate haar verantwoordelijkheid op dit gebied. Binnen de onderneming streven wij naar een duurzame en geringe impact op onze omgeving en het milieu. 

Onze activiteiten worden in toenemende mate ingericht zodat deze waarde toevoegen aan de 3 p’s (people, planet & profit) van het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Hierin zijn we constant op zoek naar een zorgvuldige balans en leggen we op een actieve en transparante manier verantwoording af aan onze stakeholders. Het MVO-proces is constant in beweging en aan verandering onderhevig. NEMEX zoekt constant naar haalbare stappen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Ward de Pagter 
de gehele week bereikbaar via ward@nemex.nl of 0649793129

NEMEX is in 1998 begonnen als landmeetbureau en heeft zich sindsdien langzaam maar zeker steeds breder gespecialiseerd binnen het vakgebied. Onze ervaren, gemotiveerde en goed opgeleide meetspecialisten onderscheiden zich dagelijks op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit.

Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen.