Bel 0413 300 607 | E-mail info@nemex.nl

Wie wij zijn

Algemeen

NEMEX is een landmeetkundig ingenieursbureau gevestigd in Heeswijk-Dinther. In 1998 opgericht met de intentie een stabiel en flexibel landmeetkundig partner te zijn voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Sindsdien heeft NEMEX zich gespecialiseerd in een groot aantal traditionele landmeetkundige disciplines. Naast de gangbare landmeetkundige diensten is NEMEX zich actief gaan richten op het meten van kabels & leidingen, het maatvoeren en uitzetten en sinds kort het 3D (laser) scannen.

Onderscheidene kracht

NEMEX beschikt over zeer ervaren en goed opgeleide medewerkers met een goed gemotiveerd team beschikkend over grote kennis over veel uiteenlopende specialismen tot gevolg. Onze specialisten zijn getraind in het proactief meedenken en handelen waardoor zij voor iedere opdrachtgever het gewenste resultaat kunnen leveren. 

Onze opdrachtgevers en medewerkers beschrijven NEMEX als: flexibel, oplossingsgericht denkend, deskundig en kwalitatief hoogwaardige meetoplossingen. 

Werkwijze

NEMEX heeft sinds haar oprichting veel ervaring op gedaan in een grote verscheidenheid aan werkvelden. Hierdoor zijn onze specialisten zich ervan bewust dat geen enkele opdracht hetzelfde is en dat ieder project een eigen aanpak vereist. Bij NEMEX gaan we projectmatig te werk en wordt er bij aanvang van een project bekeken welke werkwijze het best past bij de opdracht. In deze fase denken onze specialisten proactief mee en voorzien de opdrachtgever van advies waar noodzakelijk. Tijdens de gehele doorloopfase van het project blijven onze medewerkers alert op verbeteringen en mogelijkheden om waar nodig tijdig de gehanteerde werkwijze aan te passen. Ieder project wordt toegewezen aan een meetspecialist welke gedurende het hele traject zal fungeren als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Op deze wijze houden we de lijntjes kort en sluit onze service te allen tijde zo goed mogelijk aan bij de wensen van u als opdrachtgever.

Werksfeer

NEMEX is een organisatie met een informele maar professionele werksfeer. Transparantie en klantgerichtheid kenmerken het bedrijf. Zowel intern als extern streven we naar een zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk manier van werken. De werkruimtes zijn open en ruim opgezet om het teamgevoel te versterken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

NEMEX is zich bewust van haar rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt in toenemende mate zijn verantwoordelijkheid op dit gebied. Als onderneming streven we naar een duurzame en gering mogelijk impact te hebben op onze omgeving en het milieu. Onze activiteiten worden in toenemende mate ingericht zodat deze waarde toevoegen aan de 3 p’s (people, planet & profit) van het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Hierin zijn we constant op zoek naar een zorgvuldige balans en leggen we op een actieve en transparante manier verantwoording af aan onze stakeholders. Het MVO-proces is constant in beweging en aan verandering onderhevig. NEMEX zoekt constant naar haalbare stappen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Ward de Pagter 
de gehele week bereikbaar via ward@nemex.nl of 0649793129

NEMEX is in 1998 begonnen als landmeetbureau en heeft zich sindsdien langzaam maar zeker steeds breder gespecialiseerd binnen het vakgebied. Onze ervaren, gemotiveerde en goed opgeleide meetspecialisten onderscheiden zich dagelijks op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit.

Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen.