landmeetkundige diensten

NEMEX is van oorsprong een landmeetkundig bureau. Mede hierdoor beheersen onze specialisten een breed scala aan disciplines binnen dit vakgebied. Onze werkzaamheden variëren van detail- en situatiemetingen (DTM) tot kadastrale werkzaamheden, waaronder grenzen uitzetten. Onze landmeters zijn allen zeer ervaren en hebben de beschikking over de laatste meettechnieken en technologieën.

Om de grote diversiteit aan opdrachtgevers zo passend mogelijk te kunnen bedienen maken wij gebruik van een uitgebreid maar zorgvuldig opgebouwd instrumentarium, bestaande uit onder andere: (Robotic) total station(s), GNSS systemen, digitale waterpasinstrumenten en de Leica BLK3D. Deze meetinstrumenten kunnen waar nodig gecombineerd ingezet worden. Wij zijn hierdoor in staat voor ieder project een grote nauwkeurigheid van de meetresultaten te garanderen. Al onze metingen worden standaard uitgevoerd in RD (positie) en NAP (hoogte) en voldoen aan de eisen van de gewenste op te leveren formaten en extensies.

Situatie- & detailmeting

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het leveren van een Digitaal Terrein Model (DTM). Met behulp van een meting met een hoge nauwkeurigheid worden complete terreinen ingemeten en verwerkt tot een waarheidsgetrouwe tekening (.dwg,.pdf, etc.). Tekeningen kunnen worden opgeleverd volgens de Nederlandse Cad standaard (NLCS) en worden altijd gemaakt in een Cad omgeving.

Met behulp van deze metingen brengen wij onder andere percelen, bouwterreinen, maar ook volledige gebieden in kaart. Voor het inwinnen van de benodigde meetdata maken wij gebruik van de modernste meettechnieken. Al onze metingen zijn tevens ook direct te gebruiken voor 3D modellering.

Onze kracht schuilt hem in het feit dat onze landmeetkundigen verantwoordelijk zijn voor het volledige project, van eerste contact tot oplevering. Dit geldt voor zowel het daadwerkelijke meten als de verwerking van deze meetgegevens. Hierdoor zijn wij in staat eventuele onduidelijkheden en meetfouten zo goed als volledig uit te sluiten.

Kadastrale metingen

Grensreconstructies

Bij een grensreconstructie maken wij een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar in het terrein. Hiervoor gebruiken wij de officiële meetgegevens van de oorspronkelijke grens. Deze grens hebben de betrokken partijen bij het vaststellen of ontstaan samen aangewezen.

Uitzetten 1 grens:          €300,- (excl. btw.)
Per grens extra:             €100,- (excl. btw.)

Splitsen van percelen

Wij kunnen een perceel voor u splitsen. Nadat deze op de gewenste manier en/of gewenste grootte gesplitst is dient deze aangewezen te worden aan het Kadaster zodat de nieuwe grenzen definitief kunnen worden gemaakt. Veelal wordt dit gedaan met kenmerken in het terrein, zoals een raster of sloot. Ook is het mogelijk de grens zichtbaar te maken middels het plaatsen van paaltjes en/of buizen. Het uitzetten van een grens kan worden gecombineerd met het splitsen van percelen.

Veldwerken

Een veldwerk is een situatieschets van een kadastrale grens op het moment dat deze vastgelegd is. Een dergelijke schets kan zinvol zijn bij bijvoorbeeld het plaatsen van een schutting, het aanplanten van een boom of het bouwen van een schuur bij uw (nieuwe) woning. Deze vragen wij aan bij het Kadaster en zitten bij een grensconstructie in de prijs inbegrepen.

Hoogtemetingen

Onder een hoogtemeting verstaan we het opmeten van het hoogteverschil tussen diverse punten, dit kan gemeten worden op verschillende manieren. De meest voorkomende hoogtemeting is de waterpassing. Deze meting voeren wij uit met behulp van een digitaal waterpasinstrument (Leica), waardoor een zeer hoge meetnauwkeurigheid wordt behaald.

Standaard leveren wij deze service ten opzichte van het NAP. Daarnaast kan een hoogtemeting worden uitgevoerd met behulp van een van onze GNSS-systemen. Het voordeel van een dergelijke meting is de eenvoud en de snelheid waarmee deze meetgegevens gerealiseerd kunnen worden. Echter zijn deze metingen in de regel minder nauwkeurig dan wanneer wordt gewerkt met een digitaal waterpasinstrument.

Tot onze mogelijkheden op het gebied van hoogtemetingen vallen onder andere: