Nemex Geo-Expertise

Wij zijn Nemex, een van oorsprong Landmeetkundig bureau, gevestigd in 
Heeswijk-Dinther.

In 1998 opgericht met de intentie een stabiele maar vooral ook flexibele partner
te zijn voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers met uiteenlopende
behoeften op het gebied van geodata. Het verzorgen van allerlei soorten
maatvoering en het inmeten van bestaande terreinen en situaties hebben lange
tijd een centrale rol gespeeld in onze werkzaamheden. Inmiddels is er al 25 jaar hard gewerkt aan de vergaring en opbouw van specialistische kennis en ervaring betreffende een groot aantal diensten en expertises.

We maken een onderscheid tussen een viertal expertisegebieden, te weten:

  • Landmeten
  • Maatvoeren
  • Monitoring
  • Ondergrondse Infra

Ons gemotiveerde en leergierige team van experts is de motor van de organisatie. Samen zorgen we ervoor dat iedereen iedere dag opnieuw uitgedaagd wordt zichzelf verder te ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Daarnaast dragen we er zorg voor dat de kernwaarden en het fundament waarop alle voorgaande jaren gebouwd is uiteraard te allen tijde intact zullen blijven en gehandhaafd worden

Onderscheidende kracht

Wij proberen flexibel te zijn, en dat in de ruimtste zin van het woord. Dit zul je niet alleen terugzien in onze werkwijze, die wij volledig inrichten naar de wensen en behoeften van onze klanten, maar ook in onze meetoplossingen, opvattingen en onze bereidheid te komen tot de beste resultaten voor de klant. De “lijntjes” houden we graag zo kort mogelijk, de communicatie helder. Hierdoor zijn wij in staat snel te schakelen en de juiste meetoplossing te bieden voor ieder vraagstuk.

We hebben de beschikking over een goed opgeleid en ervaren team met uiteenlopende specialistische kennis. We proberen elkaar iedere dag uit te dagen en nemen graag wat tijd om met elkaar te sparren. Dit doen we omdat we denken dat we hiermee het beste uit onszelf kunnen halen, en we onszelf op die manier kunnen blijven ontwikkelen. Om onze flexibiliteit meerwaarde te geven wordt er door ons altijd proactief meegedacht met de klant en gaan we in overleg samen op zoek naar de best passende oplossing.

Onze opdrachtgevers en medewerkers beschrijven ons vaak als: flexibel, oplossingsgericht denkend, ontzorgend, deskundig en kwalitatief hoogwaardig.

Werkwijze

Ons team heeft jarenlang veel ervaring opgedaan in een grote verscheidenheid aan werkvelden. Hierdoor zijn wij ons ervan bewust dat geen opdracht hetzelfde is en dat ieder project een eigen aanpak vereist. Wij gaan daarom dan ook altijd projectmatig te werk. Voor iedere opdracht wordt een plan van aanpak opgesteld zodat er een afgewogen beslissing kan worden gemaakt over welke meet- en werkwijze het best past bij een opdracht. In deze fase denken wij graag actief met u mee en voorzien u waar nodig van advies en tips.

Tijdens de gehele doorloopfase van het project blijven wij alert op mogelijke aanpassingen of verbeteringen, zodat de gehanteerde werkwijze waar nodig tijdig aangepast kan worden. Ieder project wordt toegewezen aan een meetspecialist welke gedurende het hele traject zal fungeren als aanspreekpunt.

Erkend leerbedrijf

Nemex is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Als organisatie zijn wij van mening dat iedere student het recht heeft op een passende en veilige leeromgeving waarin hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast behouden we door middel van deze erkenning als organisatie onze aansluiting bij de verschillende opleidingen. Het opleiden en begeleiden van toekomstige vakmensen zien wij als een plicht en voorrecht voor onze organisatie, dit doen we dan ook met passie en plezier.

Werksfeer

Wij streven naar een informele maar professionele werksfeer. Transparantie en klantgerichtheid kenmerken het bedrijf. Zowel intern als extern streven we naar een zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk manier van werken. De werkruimtes zijn open en ruim opgezet om het teamgevoel te versterken. Werknemers worden geacht elkaar waar nodig te ondersteunen en te voorzien van advies. Het zogenaamde ”sparren” is hierbij volgens ons van groot belang.

Het vergroten van kennis en ervaring en de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen staat voorop. Door onze grote verscheidenheid aan opdrachten is het mogelijk uitdaging te blijven bieden aan onze medewerkers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

We zijn ons bewust van onze rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en nemen in toenemende mate onze verantwoordelijkheid op dit gebied. Binnen de organisatie streven we naar een duurzame en minimale impact op onze omgeving en het milieu. Onze activiteiten worden in toenemende mate ingericht zodat deze waarde toevoegen aan de 3 p’s (people, planet & profit) van het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Hierin zijn we constant op zoek naar een zorgvuldige balans en leggen we op een actieve en transparante manier verantwoording af aan onze stakeholders. Het MVO-proces is constant in beweging en aan verandering onderhevig. NEMEX zoekt constant naar haalbare stappen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid verder vorm te geven.

We zijn ons bewust van onze directe omgeving en de (lokale) samenleving waar wij deel van uitmaken. Wij zetten ons dan ook waar mogelijk in voor lokale maatschappelijk initiatieven en proberen op deze manier ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling en verwezenlijking van dergelijke “goede” projecten en initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is de realistatie van een wooncomplex voor kinderen met beperkte mogelijkheden door Buro Lima. De volledige maatvoering van dit project is door ons geheel belangeloos uitgevoerd.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Ward de Pagter 
bereikbaar via ward@nemex.nl of 0649793129.